Dec 3, 2016

Christmas tree for kids (little crochet balls)/ Choinka dla dzieci (małe szydełkowe kulki)

December. Time when almost everybody are thinking about Christmas, home decorations, gifts, Christmas songs, carols, advent calendar, gingerbread cookies, etc.
I love this time. It is something special and unique in this season. And when it's snowing, all world seems to be more magical and beautiful.

Grudzień. Czas gdy prawie każdy myśli o Świętach Bożego Narodzenia, ozdabianiu domu, prezentach, świątecznych piosenkach, kolędach, kalendarzu adwentowym, pierniczkach, etc. Uwielbiam ten czas. Jest coś specjalnego i wyjątkowego w tym okresie. A kiedy na dodatek spadnie śnieg, świat wydaje się bardziej piękny i magiczny.

This year I decided to have two Christmas trees in my apartment - one in a living room and one in kids room. And today I want to share with you my idea abut this one in kids room.

W tym roku postanowiłam umieścić dwie choinki w moim mieszkaniu - jedną w salonie a drugą w pokoju dzieci. Dziś chciałabym podzielić się z Wami moim pomysłem na choinkę w dziecięcym pokoju.

I went a little trip to IKEA and bought there a little fake tree. Put it in a white pot (from IKEA too).

Wybrałam się na małą wycieczkę do IKEA i nabyłam małe sztuczne drzewko. Włożyłam go w białą doniczkę (też z IKEA).I crocheted for my kids little balls to decorate their tree. These balls they can find inter alia in their advent calendar. Pattern is really easy and takes only few minutes to make one ball. I used a cotton floss and 2,5 mm crochet hook. Pattern by Attic24.

Wyszydełkowałam dla moich pociech małe kuleczki, by same mogły udekorować swoje drzewko. Mogą je znaleźć między innymi w swoim kalendarzu adwentowym. Wzór na kuleczki jest bardzo łatwy i wystarczy tylko kilka minut by zrobić jedną kuleczkę. Używałam bawełnianego kordonka i 2,5 mm szydełka. Wzór autorstwa Attic 24.

For the top I made a star (used YarnArt Jeans, 3mm crochet hook). I found a simple and well written pattern there and made two stars. Then I sew them but left a hole for place star on top.

Na czubek zrobiłam gwiazdkę (użyłam włóczki YarnArt Jeans, 3mm szydełko). Łatwy i dobrze napisany wzór znalazłam tutaj i zrobiłam dwie gwiazdki. Potem zszyłam je razem, zostawiając dziurkę ułatwiającą umieszczenie gwiazdki na czubku choinki.
You need to admit that all is simple and fast to make. Kids will have a lot of fun with decorate their own christmas tree.

Musicie przyznać że wszystko to jest łatwe i szybkie do wykonania. Dzieciaki będą miały dużo radochy z dekorowania własnego drzewka.  

 


No comments:

Post a Comment

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...