Feb 12, 2016

Wedding bunnies/ Ślubne króliczki

Now people appreciate more handmade things made with love especially for them. Handmade gift is unique and a person who got it feel unique and loved.

Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach ludzie coraz bardziej doceniają rękodzieło - rzeczy wykonywane z miłością specjalnie dla nich. Ręcznie robione prezenty są wyjątkowe, a osoby które je otrzymują same czują się wyjątkowe i kochane.

Here comes spring. Wedding season will start. Are you thinking about a gift for newlyweds? What do you think about bunnies - he & she, mr & mrs?

Zbliża się wiosna. Zacznie się sezon ślubów. Myślicie już nad prezentami dla nowożeńców? Co myślicie o króliczkach - on & ona, pan & pani?

Lately I crocheted a cute wedding bunny couple. Write me if you want one (click an envelope button on the right).

Ostatnio miałam przyjemność wykonać taką słodką ślubną króliczą parkę. Dajcie znać jeśli chcecie jedną taką dla siebie (wystarczy, że klikniecie w przycisk kopertki po prawej stronie).Ania


No comments:

Post a Comment

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...