Sep 10, 2014

Dream catcher/ Lapacz snow

Some yarn, embroidery hoop and we have a dream catcher. This one is for my friend. She wanted to have a very simple down part to add some feathers and beads by herself.

Trochę włóczki, tamborek i mamy łapacz snów. Ten jest dla mojej przyjaciółki. Chciała bardzo prosty dół, by samej móc zaczepić kilka piórek i koralików.

1 comment:

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...