Feb 27, 2014

Crochet letters - T, A, K (free pattern)/ Szydełkowe literki - T, A, K (darmowy wzór)

This was my major statement for this year - crochet alphabet. I started crocheting my letters a few days ago. I have no deadline but I wish to finish all alphabet till 1st June (in Poland it's Children's Day).

To moje główne postanowienie na ten rok - szydełkowy alfabet. Zaczęłam go robić kilka dni temu. Nie mam jakiejś określonej daty skończenia tego projektu, ale chciałabym, żeby do 1 czerwca był gotowy.

A pattern I found on Internet but modified it. Originally letters was too small for me.

Wzór znalazłam w Internecie ale przerobiłam go troszkę. W oryginale literki były dla mnie zbyt małe.

 


1 comment:

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...