Jan 21, 2014

Fingerless gloves & headband/ Bezpalczaste rękawiczki & opaska

I found a socks yarn in my yarn stash. Last year I used it for make a scarf for my sister. Still I had almost two balls of yarn so I crocheted fingerless gloves and a headband.

W moich włóczkowych zbiorach odnalazłam włóczkę na skarpetki z której rok temu zrobiłam mojej siostrze szalik. A ponieważ zostały mi jeszcze prawie dwa całe motki, postanowiłam dorobić do kompletu rękawiczki bez palców i opaskę.

No comments:

Post a Comment

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...