Sep 6, 2012

Autumn wreath

Yes, I'm crazy about wreaths :) They looks so beautiful in all seasons and bring a breath of freshness to our houses. This one I made for my parents. All I used to make it I found in their garden: branches for wreath base, cones, bark, twigs of different types of thujas and lovelly paradise apples.

Tak, zwariowałam na punkcie wieńców :) Wyglądają cudownie o każdej porze roku i wprowadzają do domu powiew świeżości. Ten zrobiłam dla moich rodziców. Wszystko co wykorzystałam, znalazłam u nich w ogrodzie: gałązki do zrobienia bazy wieńca, szyszki, korę, gałązki różnych typów tui i przecudne rajskie jabłuszka.

A day before I soaked them in glycerin mixed with water. This morning I dried all and started making a wreath. It tooks me less than an hour.

Dzień wcześniej namoczyłam wszystko w glicerynie zmieszanej z wodą. Dziś rano wszystko wysuszyłam i zabrałam się za robienie wieńca. Zajęło mi to niecałą godzinę.

No comments:

Post a Comment

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...