Jan 2, 2012

Questionnaire results

Thanks everyone for voting! A card for Valentine's Day won. I'll show you some cards soon. Then I'll create some birthday/ nameday cards - this type of card took second place.

Dziękuję wszystkim za głosowanie! Zwyciężyła walentynkowa kartka. Wkrótce kilka zamieszczę na blogu. Potem zrobię kilka urodzinowo-imieninowych - ten typ kartki zajął drugą pozycję w głosowaniu.

No comments:

Post a Comment

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...