Jan 18, 2012

My son's first gift

Today my son "did" his first gift for grandparents :D We bought oven-bake clay and frames from IKEA and help Chris making his gift. Chris has 3 month and 21 day. It wasn't easy to do an impression so it isn't perfect. I can't imagine better gift for grandparents for their first Grandmother and Grandfather Day from their first grandson :)

Dziś mój synek "zrobił" swój pierwszy prezent dla dziadków :D Kupiliśmy masę termoutwardzalną i ramki z IKEI i pomogliśmy Krzysiowi zrobić prezent. Krzyś ma 3 miesiące i 21 dni. Zrobienie odcisku nie było łatwe, więc nie jest idealny. Nie potrafię sobie wyobrazić lepszego prezentu dla dziadków na ich pierwszy Dzień Babci i Dziadka od ich pierwszego wnuka :)


No comments:

Post a Comment

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...