Jan 10, 2012

Make a wish

An inspiration for this card I took from Jennifer McGuire or Kristina Werner - I don't remember... Sorry girls.

Inspirację do tej kartki zaczerpnęłam od Jennifer McGuire lub Kristiny Werner - Nie pamiętam... Przepraszam dziewczyny.No comments:

Post a Comment

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...