Dec 4, 2011

Paper Christmas Tree

How to make a Christmas decoration without spending money? It's very easy and eco, because we are recycling old magazines. This fabulous idea I saw in Martha Stewart show. The way how to transform old magazines into tree you can find here. My tree isn't so perfect as Martha, but it's my first. The next will be prettier.

Jak zrobić świąteczną dekorację bez wydawania pieniędzy? To jest bardzo proste i eko, bo poddajemy recyklingowi stare czasopisma. Ten świetny pomysł podpatrzyłam w show Marthy Stewart. Sposób w jaki dokonać przekształcenia starych magazynów w drzewko znajdziecie tutaj. Moja choinka nie jest doskonała, tak jak Marty, ale to dlatego, że jest moją pierwszą. Następna będzie ładniejsza.


I used travel agency catalogue.

Użyłam katalogu biura podróży.

No comments:

Post a Comment

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...