Dec 23, 2011

Gift wrapping


I found a lot of ideas how to wrap christmas gifts (not only christmas gifts). You don't need any awsome papers or expensive elements. All you need is a brown paper, twine, old newspapers, maps, fabric etc. - everything you can find in your house :)

Znalazłam mnóstwo pomysłów na zapakowanie gwiazdkowych prezentów (i nie tylko). Nie potrzeba żadnych niesamowitych papierów czy drogich elementów. Wszystko czego potrzebujesz to brązowy/szary papier, sznurek, stare gazety, mapy, materiały itp. - wszystko co możesz znaleźć w domu :)

1) a LOT of ideas how to wrap gifts you can find on this site. May and Dae collected great ideas and tips from several blogs and sites.

1) MNÓSTWO pomysłów na zapakowanie prezentów możecie znaleźć na tej stronie. May i Dae zebrały świetne pomysły i wskazówki z kilku blogów i stron.
2) have you got a brown paper and twine? - so you have beautiful gifts :) proof

2) masz brązowy/szary papier i sznurek? - więc masz śliczne upominki :) dowód


3) one more great idea - Laura has brown paper and packaging tutorials on her blog

4) jeszcze jeden świetny pomysł - Laura na swoim blogu przedstawia sposób pakowania w szary papier


No comments:

Post a Comment

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...