Dec 14, 2011

Christmas cards 2011 - day 33

It's almost over. I think that in a 2 or 3 days I'll finish Christmas cards series.
Yesterday I took last order and sent cards to all my friends and family. It seems to be too early but I know possibilities the Polish Post :)

To prawie koniec. Myślę, że za 2 lub 3 dni skończę Świąteczną serię kartek. Wczoraj przyjęłam ostatnie zamówienie i wysłałam kartki do wszystkich moich przyjaciół i rodziny. Wydaje się, że to za wcześnie, ale znam możliwości Poczty Polskiej :)


I used 3D adhesive for every other strip. I think it looks prettier than without 3D:)

Użyłam dystansu do co drugiego paska. Myślę, że wygląda to ładniej, niż bez niego.


For this card I used the same pattern paper as in card from day 31 (first card).

Do zrobienia tej kartki użyłam takiego samego papieru jak w kartce z dnia 31 (pierwsza kartka)

No comments:

Post a Comment

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...