Dec 2, 2011

Christmas cards 2011 - day 21

A card with Santa. I like this card a lot. A background behind the Santa is accidental, but I think it's not so bad.

Kartka z Mikołajem. Bardzo ją lubię. Tło za Mikołajem jest przypadkowe, ale myślę, że nieźle wygląda.


Santa's eyes are great! It looks like he's wearing glasses :)

Oczy Mikołaja są świetne! Wygląda jakby miał okulary :)

No comments:

Post a Comment

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...