May 30, 2011

Children's Day

In Poland Children's Day is celebrated on June 1. For this occasion I have two cards for Antek and Franek. Have I already mentioned that I love Glossy accents? And again i couldn't resist the temptation of using this amazing component :)

W Polsce Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca. Z tej okazji zrobiłam dwie kartki - dla Antka i Franka. Czy już wspominałam, że uwielbiam Glossy accents? I tym razem nie potrafiłam się opanować i użyła tego cudownego składnika :)

No comments:

Post a Comment

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...