Jul 7, 2010

Powrót

O rany! Minęło mnóstwo czasu od mojego ostatniego wpisu. Zdarzyło się u mnie mnóstwo rzeczy. Odeszłam z pracy i szukam nowej. Staram się pozbierać do kupy siedząc w domu (nie jest to łatwe). Dostaje nowe zamówienia, robię kartki. Jestem trochę zdołowana tym, że wszystko się zatrzymało i stoi w miejscu, a ja nie mogę/ nie umiem tego pchnąć dalej. Tyczy się to wielu sfer mojego życia. Nie wiem co dalej...

Come back.
Oh my! A lot of time passed since I wrote something on my blog. A lot of things happened. I left from work and I'm looking for a new one. I try to pick myself up (this isn't easy). I'm getting new orders, making cards. I'm a little depressed, that everything in my life stopped and is standing and I can't/ I don't know how push it further. This applies to many areas of my life. I don't know what's next...

No comments:

Post a Comment

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...