Apr 10, 2010

Szkicownik kartek

Wczoraj zrobiłam swój pierwszy szkicownik kartek. Jest to notesik z projektami kartek które wykonuję. Pomysł podejrzałam na blogu Kristiny. Wykonanie go nie jest trudne, a posiadanie daje dużo radości i ułatwia pracę przy robieniu kartek. Warto nosić go ciągle przy sobie, bo nie wiadomo kiedy przyjdzie kolejny pomysł na kartkę.

Card Sketchbook.
Yesterday I made my first card Sketchbook. This sketchbook will include projects of cards I make. I peeped this idea at Kristina's blog. Making it isn't difficult and possession is giving a lot of happiness and simplyfying cardmaking. It's worth having it with you all the time because you don't know when you get another idea for a card.


No comments:

Post a Comment

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...