Mar 15, 2010

Zima - witamy ponownie

A myślałam, że zimę mamy za sobą i nadchodzi już wiosna. Najwyraźniej nie. Kiedy się obudziłam i wyjrzałam przez okno zobaczyłam mnóstwo śniegu - znowu. Szczęście w nieszczęściu, całe miasto skąpane jest w słońcu i wszystko wygląda jak w bajce. Taki obraz zimy mogę przeboleć.

Winter - welcome back.
I thought that the winter is behind us and here comes spring. Apparently not. When I woke up and looked out the window I saw a lot of snow - again. A blessing in disguise is that the whole town is in sun and all looks like in a fary tail. This picture of winter I can stand.

No comments:

Post a Comment

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...