Jun 23, 2016

Crabby - cute crochet crab - free pattern/ Crabby - uroczy szydełkowy krab - darmowy wzór

!! So happy I finally wrote a pattern for crochet crab !!
I was thinking about it for a long time but couldn't find spare time for this project. I hope you like it and will crochet at least one :)

Pattern is really simple. You need to know basic stitch only.
What's the best pattern is free, but be nice and do not steal.

Do not sell projects made using this pattern and mark me as a designer. Please do not use my photos without my permission and please do not sell my pattern!
Thank you.!! Jestem przeszczęśliwa, że wreszcie udało mi się napisać wzór na szydełkowego kraba!!
Myślałam o tym projekcie już od bardzo dawna, ale ciągle brakowało mi czasu by go zrealizować. Mam nadzieję, że podoba się Wam i zrobicie sobie przynajmniej jednego takiego samego :)

Wzór jest naprawdę bardzo prosty. Wystarczy jedynie znać podstawowe ściegi.
Co najważniejsze - wzór jest darmowy, ale bądź miły/miła i nie kradnij.

Nie sprzedawaj prac zrobionych przy użyciu tego wzoru i oznacz mnie jako projektanta. Proszę nie używaj zdjęć bez mojej zgody i proszę nie sprzedawaj mojego wzoru!
Dziękuję.


Crabby - cute crochet crabyarn: Yarn Art Jeans (195 metres/ 50 grams)
crochet hook size: 3 mm
safety eyes: 9 mm
work spiral
US pattern 


abbrevations: 
ch – chain
st - stitch
sc – single crochet
hdc – half double crochet
sl st – slip stitch
inc – increase (work 2 sc in one stitch)
dec – decrease (work 2 stitches in one)
MR – magic ring 


BODY (top)
MR
R1: 6 sc in MR (6)
R2: 6 inc (12)
R3: sc, inc (18)
R4: 2 sc, inc (24)
R5: 3 sc, inc (30)
R6: 4 sc, inc (36)
R7: 5 sc, inc (42)
R8: 6 sc, inc (48)
R9-R10: 48 sc (48)
R11: 1 ch, sl st to the next chain (repeat around)

Fast off.
Place safety eyes between R5 and R6. 
Sew a smile. 

BODY (bottom) 
MR
R1: 6 sc in MR (6)
R2: 6 inc (12)
R3: sc, inc (18)
R4: 2 sc, inc (24)
R5: 3 sc, inc (30)
R6: 4 sc, inc (36)
R7: 5 sc, inc (42)
R8: 6 sc, inc (48)
R9-R10: 48 sc (48)

Fast off and leave a long talil for sewing this part to the top of body.
Sew top and bottom together and stuff.
BIG ARM (make 2)
MR
R1: 6 sc in MR (6)
R2: sc, inc (9)
R3-R6: 9 sc 
R7: 2 dec, 5 sc (7)
R8: 2 sl st, 5 sc (7)
R9-R10: 7 sc (7)

Sl st to the next stitch.
Fast off.

ARM (make 4)
MR
R1: 7 sc in MR (7)
R2-R7: 7 sc (7)

Sl st to the next stitch.
Fast off.

BOTTOM ARM (make 2)
MR
R1: 7 sc in MR (7)
R2-R6: 7 sc (7)
R7-R8: 2 hdc, 5 sc (7)

Sl st to the next stitch.
Fast off. Sew all legs to the body and that's it :)
Simple, isn't it?

I will be happy when I could see your own crabs made from my pattern :)

Będzie mi bardzo miło, jeśli będę mogła zobaczyć Wasze kraby zrobione przy użyciu mojego wzoru :)

 

Ania 

May 2, 2016

handmadebyania stacjonarnie

Kochani, gorąco zapraszam Was 8 maja 2016 roku do Spały (koło Tomaszowa Mazowieckiego) na Jarmark Antyków i Rękodzieła. Będziecie mogli się ze mną spotkać, obejrzeć prace i kupić coś dla siebie od ręki w atrakcyjnych cenach.


Do zobaczenia!

Ania


 

Mar 5, 2016

Spring bird free crochet pattern/ Wiosenny ptaszek darmowy wzór na szydełko


I miss spring sooo much! Warm weather, first rays of sun, no winter jacket, green buds on trees, more green around... So far I can only make my own spring at home so I bought a bunch of flowers and crocheted a spring birds. Free pattern you will find below (English-US).

Tak bardzo tęsknię za wiosną! Ciepła pogoda, pierwsze promienie słońca, koniec z zimową kurtką, zielone pączki na drzewach, więcej zieleni dookoła... Jak na razie mogę zrobić sobie własną wiąsnę w mieszkaniu. Kupiłam więc bukiet kwiatów i wyszydełkowałam wiosenne ptaszki. Darmowy wzór znajdziecie poniżej (angielski-US).

Spring bird


yarn: Alize Diva (350 metres/ 100 grams)
crochet hook size: 2,5 mm
work spiral
US pattern

abbrevations:
ch – chain
st - stitch
sc – single crochet
hdc – half double crochet
dc – double crochet
sl st – slip stitch
inc – increase (work 2 sc in one stitch)
dec – decrease (work 2 stitches in one)
MR – magic ring


BODY
MR
R1: 8 sc in MR (8)
R2: 8 inc (16)
R3: (sc, inc) x8 (24)
R4: (2 sc, inc) x8 (32)
R5: (3 sc, inc) x8 (40)
R6: sc in each st around (40)
R7: (4 sc, inc) x8 (48)
R8-R9: sc in each st around (48)
R10: (4 sc, dec) x8 (40)
R11-R12: sc in each st around (40)
R13: (3 sc, dec) x8 (32)
R14-R15: sc in each st around (32)
R16: (2 sc, dec) x8 (24)
R17-R18: sc in each st around (24)

Start stuffing.

R19: (sc, dec) x8 (16)
R20: sc in each st around (16)

Finish stuffing.

R21: 8 dec (8)
R22: 4 dec (4)

Ch 6, sl st in next st, ch 9, sl st in next st, ch 8, sl st in next st, ch 10, sl st in next st.
Sew close and leave a long tail for make a loop for hang.

WING (make 2)
MR
R1: ch 2, 10 hdc in MR, sl st to 2nd ch (10)
R2: ch 2, *dc, hdc* in first st, inc, 2 sl st, *sc, hdc, dc* in next st, ch 2, *dc, hdc, sc* in next st, 2 sl st, inc, *hdc, 2 dc* in the last st, sl st to 2 nd ch (19)
Fast off and leave a long tail for sewing.LEG (make 2)
ch 15
Fast off and leave a long tail for sewing.
You can add a bead if you want for more fancy look.

Sew wings and legs to body. Embroider eyes and spout.
* Do not sell projects made using this pattern.
Please do not use my photos without my permission 
and please do not sell my pattern! Thank you.*

* Nie sprzedawaj prac zrobionych przy użyciu tego wzoru.
Proszę nie używaj moich zdjęć bez mojej zgody 
i proszę nie sprzedawa mojego wzoru! Dziękuję.*
 
 

Ania

Mar 3, 2016

Sisters for sisters/ Siostry dla sióstr

I think that from time to time it is good to do something nice for somebody. Not necessarily to somebody we know. It is even better if it's strange. For what? Just for spread love and kindness in the world. As Ellen Degeneres said "Be kind one another" :)
On Instagram I met an incredible mom Ania and her two daughters and I thought it will be awsome if her girls will get my bunnies. If you want to meet them too go to her IG or her blog.

And this is what they got:

Uważam, że od czasu do czasu dobrze jest zrobić coś miłego dla drugiego człowieka. Niekoniecznie dla kogoś kogo znamy. Nawet lepiej jest, gdy to ktoś obcy. Po co? By na świecie rozprzestrzeniały się miłość i dobro. Jak powiedziała Ellen Degeneres "Bądźcie dla siebie dobrzy" :)
Na Instagramie poznałam niesamowitą mamę Anię i jej dwie córeczki i pomyślałam, że byłoby wspaniale, gdyby dziewczynki otrzymały ode mnie króliczki. Jeśli także chcecie je poznać zapraszam na konto Ani na IG lub na jej bloga.

A oto co otrzymały:

...and two floral letters - Z was for Zosia and H was for Hania :)

... i dwie kwiatowe literki - Z dla Zosi i H dla Hani :)  
Ania


Feb 27, 2016

Crochet donuts/ Szydełkowe pączki

No fat. No sugar. No gluten. Vegan. Zero calories.
They are no taste too... but they are not for eating - just for playing :)

Bez tłuszczu. Bez cukru. Bezglutenowe. Wegańskie. Zero kalorii.
Są też bez smaku... ale przecież nie są do jedzenia - tylko do zabawy :) Pattern: Little Things Blogged.

Wzór: Little Things Blogged.Ania

Printfriendly

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...